აირჩიე მხატვარი

აირჩიე მხატვარი

მერაბ აბრამიშვილი

76/94

შერ.ტექნიკა

მერაბ აბრამიშვილი

45/50

შერეული ტექნიკა