აირჩიე მხატვარი

აირჩიე მხატვარი

თენგიზ მირზაშვილი

35/39

შერ. ტექნიკა