აირჩიე მხატვარი

აირჩიე მხატვარი

ზურაბ ნიჟარაძე

60/50

მუყაო,ზეთი

ზურაბ ნიჟარაძე

100/100

ტილო,ზეთი