პლასტმასის ჩარჩოები

7 სმ

PC-11

აირჩიე მიახლოებითი ზომა