ბლოგი

06 თებერვალი 2024
კუბიზმი

კუბიზმი მოდერნისტული ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალური მოძრაობაა, რომელიც  ხელოვნების სრულიად განსხვავებულ გაგებას გვთავაზობს. ავანგარდული ხელოვნების მიმდინარეობას შემოაქვს სიახლე მხატვრობასა და სკულპტურაში, ცვლის რეალობის აღქმას და ანადგურებს რეპრეზენტაციის ტრადიციულ ცნებებს. მე-20 საუკუნეში პაბლო პიკასოსა და ჟორჟ ბრაკის ხელმძღვანელობით, კუბიზმმა დაარღვია ფერწერული კონვენციები. შეცვალა ერთი წერტილის პერსპექტივა მრავალი პერსპექტივით. კუბისტების მიზანია სამყაროს წარმოჩენა ისე, როგორც ადამიანის თვალი აღიქვამს მას - ეს არის პრიზმული, მუდმივად ცვალებადი გამოცდილება და არა სტატიკური, სრულყოფილი გამოსახულება. კუბისტური მოძრაობა, ხელოვნებათმცოდნეების მიერ იყოფა ორ ძირითად სფეროდ - ანალიტიკური (1908-12) და სინთეზური (1912-1914) კუბიზმი.

 


წარმოშობა


დაახლოებით 1907 წელს პარიზში მცხოვრებმა ორმა მხატვარმა, პაბლო პიკასომ და ჟორჟ ბრაკმა შეიმუშავეს ფერწერის რევოლუციური ახალი სტილი, რომელიც ყოველდღიურ საგნებს, პეიზაჟებს და ადამიანებს გეომეტრიულ ფორმებად აქცევდა. ტერმინი „კუბიზმი“ პირველად გამოიყენა ფრანგმა ხელოვნებათმცოდნე ლუი ვოქსელსმა, რომელმაც ნახა ბრაკის პეიზაჟები 1908 წელს. აბსტრაქტულ გეომეტრიულ ფორმებს ვოქსელი უწოდებდა „კუბებს“. ხოლო, 1907 წლის რევოლუციურ ნახატში „ავინიონის ქალბატონები“ პიკასომ გამოიყენა სტილისტური ელემენტები აფრიკული ხელოვნებიან. გავრცელებული ვერსიით, ადრეული კუბიზმის ჩამოყალიბება დაკავშირებულია პრიმიტივიზმთან და არადასავლურ წყაროებთან.


მხატვრული მიმდინაორება პირდაპირი პასუხია, თანამედროვე სამყაროს სირთულეებსა და სწრაფ ცვლილებებზე, რომლებიც გამოწვეულია ინდუსტრიალიზაციისა და ურბანიზაციის შედეგად. კუბიზმი მნიშვნელოვნად განსხვავდება მხატვრობის სხვა მრავალი სტილისგან. არტისტები უარყოფენ მემკვიდრეობით მიღებულ კონცეფციას, რომ ხელოვნებამ უნდა დააკოპიროს ბუნება, ან რომ მხატვრებმა უნდა მიიღონ პერსპექტივისა და მოდელირების ტრადიციული ტექნიკა. კუბისტების მიზანია ნივთების ჩვენება ისეთი, როგორიც ისინი სინამდვილეში და არა მხოლოდ იმის ჩვენება, თუ როგორ გამოიყურებიან ისინი. ფერმწერნი გრძნობდნენ, რომ შეეძლოთ დამთვალიერებლისთვის უკეთესად გაეცნოთ საგნები, პეიზაჟები თუ ადამიანები, მათი სხვადასხვა კუთხით ჩვენებით. შესაბამისად, ისინი  იყენებდნენ ბრტყელ გეომეტრიულ ფორმებს ობიექტების სხვადასხვა მხარის თუ კუთხის წარმოსაჩენად. კუბისტებმა შეძლეს შემოეთავაზებინათ სამგანზომილებიანი სამყარო და სტრუქტურა ისეთი ტექნიკის გამოყენების გარეშე, როგორიცაა პერსპექტივა ან დაჩრდილვა.


კუბიზმი


მხატვრებმა ერთდროულად წარმოადგინეს ობიექტის ან სცენის რამდენიმე ხედვა, რაც მაყურებელს დინამიურ და მრავალმხრივ გამოცდილებას სთავაზობს. ეს რევოლუციური მიდგომა მიღწეულ იქნა ელემენტების დაშლისა და ხელახლა აწყობის გზით. შედეგად, წარმოიქმნა აბსტრაქტული კომპოზიციები, რომლებიც მოითხოვს დამკვირვებლის აქტიურ მონაწილეობას. კუბიზმის ჩამოყალიბებას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს ხელოვნების ისტორიაზე.ანალიტიკური კუბიზმი


ადრეულ კუბისტურ ხელოვნებას მოიხსენიებენ როგორც ანალიტიკურ კუბიზმს. 1908-1912 წლებში ჩამოყალიბებული მოძრაობა მნიშვნელოვანი გარდამტეხი მომენტია მხატვრობის ისტორიაში. ადრეულ კუბისტურ ნამუშევრებს განსხვავებული ვიზუალი აქვთ. შემდგომ ჩნდება განცდა, რომ ავტორები რეალობას „ანალიტიკური“ სახით უახლოვდებიან. პაბლო პიკასო, ჟორჟ ბრაკი და სხვები იწყებენ აღქმისა და ფორმის კვლევას. მხატვრები ნივთებს ათვალიერებენ სხვადასხვა კუთხიდან და ცდილობენ მრავალი საპირისპირო ხედვის ინტეგრირებას ერთ, ბრტყელ სივრცეში. საბოლოო შედეგი, კი, ფრაგმენტული სურათია რამდენიმე თვალსაზრისით. ბევრ ადრეულ კუბისტურ ნახატში ჩვენ ვხედავთ ბოთლებს ერთი კუთხით, გიტარებს განსხვავებული პერსპექტივით და ა.შ.


მოკრძალებული ფერებისა და მონოქრომატული ტონების გამოყენება ნამუშევრებს სძენს იდუმალებას. ნახატები დამთვარიელებლისთვის ბიძგია ფორმებისა და პერსპექტივების რთული ურთიერთკავშირის ამოსაცნობად. ანალიტიკურ კუბისტურ ნამუშევრებში, როგორც ჩანს, ობიექტები ერთდროულად იშლება და ერწყმის ერთმანეთს. ეს აბუნდოვნებს საზღვრებს წინა პლანსა და ფონს შორის.


საბოლოო ჯამში, მხატვრული მოძრაობა ცდილობს ობიექტების წარმოდგენას მრავალი თვალსაზრისით, მათ დაშლას გეომეტრიულ ფორმებად და ფრაგმენტული, აბსტრაქტული სახით გამოსახვას. ის ცდილობს ტრადიციული ფერწერული სივრცის გაანალიზებასა და დეკონსტრუქციას და გვთავაზობს საგნების რთულ, მრავალგანზომილებიან პერსპექტივას.


ანალიტიკური კუბიზმი


სინთეზური კუბიზმი


კუბიზმის შემდგომი ფაზა, რომელიც 1912-1914 წლებში გვხვდება ხასიათდება უფრო მარტივი ფორმებით და ნათელი ფერებით. სინთეზური კუბისტურ ნამუშევრებში გადმოტანილია ყოველდღიური საგნები, როგორიცაა გაზეთების ამონაწერები, რეკლამის ფრაგმენტები და სხვა. ამ ელემენტების ინტეგრირებით ჩნდება ახალი ტექსტურები, შაბლონები და ფერები ნახატებში, რის შედეგადაც ვიღებთ უფრო დინამიურ და ვიზუალურად მიმზიდველ სტილს. რეალური საგნების უშუალოდ ხელოვნებაში ჩართვა თანამედროვე ხელოვნების ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური იდეის საფუძველია.


პიკასო, ბრაკი და ხუან გრი, ცდილობდნენ ტრადიციული მხატვრობის საზღვრების უფრო წინსვლას თავიანთ ნამუშევრებში  კოლაჟებისა და სხვა მასალების შეტანით. ეს ინოვაციური ფაზა არა მხოლოდ აფართოვებს მხატვრული გამოსახვის შესაძლებლობებს, არამედ საფუძველს უყრის მომავალი ხელოვნების მოძრაობებს, რომელსაც ცოტა მოგვიანებით მიმოვიხილავთ.  


სინთეზური კუბიზმი


ცნობილი მხატვრები


პაბლო პიკასო: მე-20 საუკუნის გამორჩეული ფიგურა, ცნობილია თავისი უდიდესი წვლილით კუბიზმში. მისი  მნიშვნელოვანი ნახატებია „გერნიკა“, „ალჟირელი ქალები“, "გაშიშვლებული, მწვანე ფოთლები და ბიუსტი" და სხვა. პიკასოს უნიკალურობა მის უბადლო მრავალფეროვნებაშია, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა სტილსა და მიდგომას. მხატვრობის გარდა მისი შემოქმედება ხელოვნების სხვადასხვა დარგებში გვხვდება. მათ შორისაა: სკულპტურა, კერამიკა, თეატრის დეკორაცია და სხვა.


ჟორჟ ბრაკი: მიჩნეულია კუბიზმის თანადამფუძნებლად პიკასოსთან ერთად. ის ინტენსიურად სწავლობდა სინათლის და პერსპექტივის ეფექტებისა და ტექნიკური საშუალებების შესახებ. მხატვარი ძირითადად ფოკუსირებულია ნატურმორტებსა და პეიზაჟებზე. მისმა ექსპერიმენტების სიყვარულმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა კუბისტური მოძრაობის ევოლუციაში. ბრაკის ცნობილი ნამუშევრებია: „მობანავე“, „პორტუგალიური“, „ჯერ კიდევ ცოცხალი“ და სხვა.


ხუან გრი: სინთეზურ კუბიზმში განსაკუთრებული ფიგურაა. მან უნიკალური მგრძნობელობა შემოიტანა მოძრაობაში. გამოიყენა თამამი, ნათელი ფერები და მრავალფეროვანი მასალები თავის ხელოვნებაში. მისი ნახატები, როგორიცაა "ვიოლინო და სათამაშო ბანქო" და "ნატურმორტი გიტარით", აჩვენებს მის ოსტატობასა და ინოვაციურ მხატვრულ ტექნიკას.


კუბიზმი


კუბიზმის გავლენა


მრავალმხრივი პერსპექტივების შესწავლამ და ფორმების ფრაგმენტაციამ კუბიზმში მხატვრებს ვიზუალური ექსპრესიის ახალი განზომილების დაუფლებას კარი გაუხსნა. გარდა მხატვრობისა და ქანდაკებისა, კუბიზმის გავლენა სხვადასხვა შემოქმედებით დისციპლინაზეც შეიმჩნევა. ლიტერატურაში, მწერლები და პოეტები, შთაგონებულნი იყვნენ მოძრაობის ფოკუსირებით მრავალ თვალსაზრისზე, ფრაგმენტულ ნარატივებსა და აბსტრაქტულ ენაზე, რაც დაეხმარა ლიტერატურული კუბიზმის განვითარებასა და ექსპერიმენტებს მწერლობაში. ამის მაგალითია: ჯეიმს ჯოისი, ვირჯინია ვულფი, გერტრუდ სტაინი, უილიამ ფოლკნერი და სხვა. მუსიკაში იგორ სტრავინსკი. ფოტოგრაფიაში: ალექსანდრ როდჩენკო, ლასლო მოჰოლი-ნაგი.


არქიტექტორმა, ლე კორბუზიე და დიზაინერმა, ეილინ გრეი, განიცადეს კუბისტური პრინციპების გავლენა. მათ შექმნეს საკულტო ნამუშევრები, რომელიც ეხმიანება მოძრაობის არსს. გარდა ამისა, კუბიზმის აბსტრაქციამ საფუძველი ჩაუყარა აბსტრაქტული ხელოვნების განვითარებას. ვასილი კანდინსკისა და პიტ მონდრიანის მსგავსი მხატვრები არღვევდნენ არარეპრეზენტაციული ხელოვნების საზღვრებს.


კუბიზმის გავლენა დიდია სხვა მხატვრული მოძრაობების ჩამოყალიბებაზეც. მაგალითად: დადაიზმი, ფუტურიზმი, კონსტრუქტივიზმი, სიურრეალისტური მოძრაობები, აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმი და სხვა.

 


შეჯამება


კუბიზმი რევოლუციური ხელოვნების მოძრაობაა, რომელიც გაჩნდა მე-20 საუკუნის დასაწყისში. იგი ცდილობს ერთდროულად წარმოადგინოს საგნის მრავალი თვალსაზრისი და ასპექტი, დაშალოს იგი გეომეტრიულ და ფრაგმენტულ ფორმებად. კუბიზმი უპირისპირდება ტრადიციულ წარმოდგენას, საფუძველია თანამედროვე ხელოვნების და შთააგონებს შემდგომ მხატვრულ განვითარებას.

უკან დაბრუნება